Se statistik i realtid

- hur mycket genererar du?

Med appen ESolar Air kan du i realtid följa hur mycket el din solcellsanläggning genererar.

Du kan också se historik och du kan också se hur mycket el du säljer vidare och vad priset är för detta. Appen visar också vilken miljövinst du gör genom att nyttja solenergi.

Kontakta oss och kom igång